Portfolio

PROJEKTY

Projekt 1 – ogród przydomowy


Projekt 2 – ogród przydomowy


Projekt 3 – skwer


Projekt 4 – park


Projekt 5 – ogród przydomowy

Koncepcja wstępna                                                   Wizualizacja 1                                                                 Wizualizacja 2

Wizualizacja 3                                                              Wizualizacja 4                                                              Wizualizacja 5


Projekt 6 – ogród przydomowy

Koncepcja wstępna                                                   Wizualizacja 1                                                                Wizualizacja 2

Wizualizacja 3                                                               Wizualizacja 4                                                               Wizualizacja 5


Projekt 7 – ogród przydomowy

Koncepcja wstępna                                                    Wizualizacja 1                                                              Wizualizacja 2

Wizualizacja 3                                                              Wizualizacja 4                                                               Wizualizacja 5


Projekt 8 – ogród przydomowy

Koncepcja wstępna                                                     Wizualizacja 1                                                              Wizualizacja 2

Wizualizacja 3                                                              Wizualizacja 4                                                              Wizualizacja 5