Nadzór dendrologiczny

 

Oferuję usługę nadzoru dendrologicznego w procesie inwestycyjnym, w tym:

– konsultacje projektu inwestycyjnego w zakresie ochrony drzew;

– inwentaryzacje dendrologiczne;

– projekty ochrony zieleni istniejącej oraz nowych nasadzeń, operaty dendrologiczne;

– nadzory dendrologiczne w procesie inwestycyjnym;

– nadzory nasadzeń kompensacyjnych.